Menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy. Mají možnost žádat o finanční dar až 20 000 Kč. Tento dar je určen například na mzdy zaměstnanců, zálohy služby/energie, splátka úvěru, nájemné apod.Vice info ZDE! Zároveň Ostrava připravuje finanční výpomoc na zmírnění ztrát […]

Finanční dar města Ostrava


Na tomto prokliku naleznete aktualizovanou stránku MPVS k opatřením ve spojitosti s pandemii.

Aktuality MPVS


Na Úřadu práce ČR (dále jen “ÚP ČR”) je možné vyřídit většinu záležitostí online. Žádosti o dávky či podpory je možné zasílat na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle místa trvalého pobytu elektronicky (prostřednictvím datové schránky, e-mailem i bez zaručeného elektronického podpisu), poštou nebo je odevzdat do schránek umístěných obvykle […]

Elektronická komunikace s ÚPMinisterstvo průmyslu a obchodu pravidelně aktualizuje, poslední změna k 1.4.2020, přehlednou tabulku vládních programů a opatření pro firmy a živnostníky. Na tomto odkaze, je možno si stáhnout si přehled nabízených a projednávaných programů. Pro OSVČ  i pro firmy.

Přehledná tabulka opatření Sestavená MPO


Vážení klienti. V rámci liberalizačního balíčku je potřeba uvědomit si, že nedošlo k posunutí povinností poplatníku, ale pouze k prominutí pokut a trestů. Bohužel vláda stále koná také ve smyslu svého PR a tak jsou opatření prezentována velmi opatrně a jejich pravou formu je potřeba ověřit až v jejich legislativním […]

Liberační balíček MFČR a jeho aplikace a důsledky. (Podání přehledů ...


Pro lepší orientaci bude na webu Finanční správy zveřejněn návod pro poplatníky, který co nejsrozumitelněji stanoví, jak mohou postupovat. K individuálnímu informování veřejnosti budou od úterý 17. března vyčleněny kapacity dosavadní infolinky pro metodické dotazy k EET, tel. 225 092 392, v provozu pondělí-pátek 9-17 hod.

Informační linka MFČR, ohledně liberačního balíčkuAktualizace 19.3.2020: Na základě:USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, ze dne 19. března 2020 č. 264, o přijetí krizového opatření, se nevztahuje původní zákaz podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, ze dne 14. března 2020 č. 211, o přijetí krizového opatřen na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence. Naše […]

Omezení provozu kanceláře od 14.3. do odvolání.


Ministerstvo financí představí v pondělí 16. března přesné parametry liberačního balíčku pro podnikatele a fyzické osoby, jehož cílem bude zmírnit dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady. Tento balíček byl schválen na jednání vlády 15.3.2020 jako usnesení č.255. Jehož obsah je formulován přílohou.

Schválený – Liberační balíček MFČR