Naše služby


Naše služby poskytujeme tak, aby Vám pomohly ušetřit nejen čas a peníze, ale také pomohly s orientací v ekonomických aspektech Vašeho podnikání. Zpracujeme pro Vás daňovou evidenci, účetnictví i mzdovou agendu. Nad Vaší firmou se zamýšlíme po účetní i finanční stránce, co by šlo zlepšit, kde je prostor pro úspory či legální optimalizaci.

Služby:


  K účetnictví Vašeho podnikání přistupujeme s důrazem na kvalitu odvedené práce. Pečlivě zpracováváme a archivujeme veškeré podklady. Ke každému účetnictví přistupujeme jako ke komplexní službě s ohledem na potřeby zákazníka a jeho podnikání. Práci odvádíme tak aby klient měl dostatek času pro navazující povinnosti, jako například uhrazení DPH, nebo mezd.


  Jednoduché učetnictví, jak se dříve nazývala daňové evidence je u nás zpracována se stejnou péči jako podvojné účetnictví.  Zpracujeme Vám veškerá přiznání a povinné statistiky. Klient u nás tak nemá žádné starosti s touto byrokracií a může se plně soustředit na své podnikání.


  Komplexní zpracování mzdové agendy, včetně zpracování výkazů pro sociální zprávu a zdravotní pojišťovny. Vyhotovíme Vám měsíční přehledy pojistného pro OSSZ a ZP. K výplatním listům Vám dodáme také platební příkazy s rozpisem mezd a povinných odvodů. Vypočteme zálohové a srážkové daně a vyhotovíme Vám potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance včetně vyúčtování.


  Daňové poradenství poskytujeme na základě oprávnění od Komory daňových poradců ČR. Již od roku 1998.
  Zastoupení daňovým poradcem  před FÚ na základě plné moci nebo generální plné moci, Vám umožní podat daňové přiznaní v prodlouženém termínu, k 30.6. 
  Mezi služby daňového poradce patří zpracování a podání přiznání k dani z příjmu fyzických nebo právnických osob. Pravidelné zpracování měsíčních/čtvrtletních přiznání k DPH (daň z přidané hodnoty), včetně kontrolního hlášení.

  Součástí našich služeb je zastoupení klientu při jednání s úřady například: finančním úřadem, českou (oblastní) správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, atp. Na základě plné moci nebo generální plné moci.
  Naši klienti mohou využít právních služeb našich spolupracujících advokátních kanceláří, zejména ve věcech spojených s podnikatelskou činností.


  Na základě účetnictví našich klientů jim běžně dáváme návrhy a rady na zlepšení jejich podnikaní. Nicméně vedení účetnictví není podmínkou našeho poradenství. Vaše záměry pečlivě vyslechneme a navrhneme Vám strategii a představíme vizi pro správné zajištění vaše záměru ať již ve finančním nebo časovém spektru. 


  Před zahájením podnikaní, nebo také před vytvořením nové divize podniku by měl být zpracován finanční plán, který by Vám měl odpovědět zda je Váš podnikatelská záměr rentabilní. 
  Podnikatelská rozvaha a finanční plán Vám pomohou konkretizovat Vaše potřeb a vize a dát jasný rámec Vašemu podnikání.Díky finančnímu plánu poznáte strukturu a rozsah počátečních nákladů ale také následných příjmů a návratnost Vašeho záměru.

 

Ceny


  Ceny našich služeb jsou stanoveny smluvně na základě počtů dokladů, předmětu činnosti firmy, počtu zaměstnanců a dalších aspektů konkrétního klienta. Měsíční paušál je vždy stanoven tak, aby byl akceptovatelný pro obě strany. Měsíční paušál zahrnuje veškeré účetní a daňové služby, tzn. klient je seznámen s konečnou cenou pro každý měsíc na celé účetní období( kalendářní, hospodářský rok). Paušál s klientem pravidelně revidujeme podle skutečného množství práce. Jednou z důležitých složek paušálu je spolupráce klienta zejména ve včasném a kompletním dodání účetních podkladů.