Elektronická komunikace s ÚP


Na Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) je možné vyřídit většinu záležitostí online. Žádosti o dávky či podpory je možné zasílat na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle místa trvalého pobytu elektronicky (prostřednictvím datové schránky, e-mailem i bez zaručeného elektronického podpisu), poštou nebo je odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozím elektronickém objednání (e-mail) nebo telefonické domluvě.

Žádosti adresujte vždy na příslušné kontaktní pracoviště. V případě využití E-podatelny je třeba směrovat žádosti na e-podatelny ÚP nikoli MPVS. 

Pro nalezení Vašeho kontaktního pracoviště můžete kliknout zde, vybrat v mapce kraj, následně sjet na stránce úplně dolů, kliknout na „Kontaktní pracoviště“, opět sjet na stránce dolů, vybrat konkrétní pracoviště, které hledáte a kliknout na „Kontakty na zaměstnance“.

Formuláře (žádosti a ostatní tiskopisy) najdete na www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Praktický rádce postupu podávání žádostí

 1. Na portále Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/web/cz/formulare vyplňte elektronickou žádost o konkrétní nepojistnou sociální dávku, zprostředkování zaměstnání či podporu v nezaměstnanosti, včetně povinných příloh
 2. Vyplněnou žádost a povinné přílohy vytiskněte, nebo uložte na disk.
  • Vytištěnou žádost a povinné přílohy je nutné opatřit vlastním podpisem. Následně podepsané žádosti a přílohy odešlete s dalšími potřebnými doklady prostřednictvím pošty na místně příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, dle Vašeho trvalého pobytu.
  • Elektronickou verzi stačí s dalšími potřebnými doklady poslat buď datovou zprávou na místně příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle trvalého pobytu, nebo elektronicky na jeho emailovou adresu.

   V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 305, není v době nouzového stavu nutné elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu do 5 dnů potvrzovat.

 3. V případě jakýchkoli problémů se můžete obrátit na Call centrum ÚP ČR. Operátoři Vám pomohou s vyplněním žádostí i povinných příloh.

Pracovníci Call centra ÚP ČR jsou Vám k dispozici

na telefonním čísle 800 77 99 00, a to denně:

 • v pondělí a ve středu 8 – 17 hodin
 • v úterý a ve čtvrtek 8 – 15 hodin
 • v pátek 8 – 13 hodin

Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz.

Dotazy týkající se rodičovského příspěvku zasílejte na rodicak@uradprace.cz