Denní­ archí­v: 7.4.2020


Na Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) je možné vyřídit většinu záležitostí online. Žádosti o dávky či podpory je možné zasílat na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle místa trvalého pobytu elektronicky (prostřednictvím datové schránky, e-mailem i bez zaručeného elektronického podpisu), poštou nebo je odevzdat do schránek umístěných obvykle […]

Elektronická komunikace s ÚP