Finanční dar města Ostrava


Menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy. Mají možnost žádat o finanční dar až 20 000 Kč. Tento dar je určen například na mzdy zaměstnanců, zálohy služby/energie, splátka úvěru, nájemné apod.
Vice info ZDE!

Zároveň Ostrava připravuje finanční výpomoc na zmírnění ztrát – finanční dar do výše 100 tisíc korun by se opět týkal menších podnikatelských subjektů s ročním obratem do 6 milionů korun. Získaný dar by bylo možné využít na úhrady nájmu, mezd zaměstnanců, zákonných odvodů, nákladů na energie apod. Konkrétní podmínky se připravují, první žádosti by město mohlo přijímat v dubnu.