Schválený – Liberační balíček MFČR


Ministerstvo financí představí v pondělí 16. března přesné parametry liberačního balíčku pro podnikatele a fyzické osoby, jehož cílem bude zmírnit dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady. Tento balíček byl schválen na jednání vlády 15.3.2020 jako usnesení č.255. Jehož obsah je formulován přílohou.Schválená opatření

Text přílohy je bohužel dosti nespecifický a předpokládá vydání metodických pokynů, které dále upřesní jednotlivé úlevy. Mírné, nicméně legislativně nezávazné upřesnění přináší Tisková zpráva MFČR, z něj jsou aktualizovány body níže.:

 • Opatření bez indikace
  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
  • Prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Jedná se o prominutí ‚druhé pokuty‘ za nepodání KH.
  • Prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně pro žádosti podané mezi dnem účinnosti generálního pardonu a 31. červencem 2020.
 • S prokázáním spojitosti s epidemií
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (jiné než DP) a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
 • EET 
  • Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Pokud však situace kolem koronaviru znemožní některým podnikatelům řádně se připravit na vznik evidenční povinnosti, bude Finanční a Celní správa při kontrolní činnosti postupovat citlivě a s tolerancí k případným zjištěným nedostatkům. Podnikatelé dotčení koronavirem se např. nemusí obávat sankcí, pokud z důvodu nařízené karantény nebudou schopni vyřídit vše potřebné včas.


Původní:

Navrhovaná opatření

MFČR navrhuje rozdělení opatření na skupinu plošně platných, tj.: bez nutnosti prokázat spojitost s epidemií a na takové u kterých bude nutné doložit spojitost s epidemií. V tuto chvíli není upřesněno jaké okolnosti budou brány jako relevantní.

 • Opatření bez indikace
  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
  • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč. Dnes je automaticky promíjena první pokuta.
 • S prokázáním spojitosti s epidemií
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
  • Možnost individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení.
  • Plošné 75% prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem. Poplatek se sníží ze 400 Kč na 100 Kč.
 • EET
  • Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Pokud však situace kolem koronaviru znemožní některým podnikatelům řádně se připravit na vznik evidenční povinnosti, bude Finanční a Celní správa při kontrolní činnosti postupovat citlivě a s tolerancí k případným zjištěným nedostatkům. Podnikatelé dotčení koronavirem se např. nemusí obávat sankcí, pokud z důvodu nařízené karantény nebudou schopni vyřídit vše potřebné včas.

Po schválení balíčku s Vámi, našimi klienty, budeme další kroky v případě potřeby konzultovat.

Kontaktujte nás